Jak si poradit

728x90-1509716084.png

Pokud se již my v naší domácnosti, nebo jako spoluobyvatelé bytového domu, šéfové firmy, správci veřejného objektu, nebo třeba i místní samospráva, dostaneme do problémů s neodtékajícími odpadovými a splaškovými vodami, je nutné zakročit a učinit opatření co nejrychleji. Důležitá je samozřejmě informovanost. Doma členů rodiny, ve firmě všech zaměstnanců, v obci všech občanů, že došlo k nějakému problému a nesmi se odpady používat. Tím předejdeme velice nepříjemným situacím a často i škodám na majetku. Pak samozřejmě je nutné ihned volat odborníky – zejména u problémů většího rozsahu.

Pohotovostní služby

Naštěstí existuje hned několik firem, které drží stálé pohotovosti a jsou schopny s čištěním kanalizace začít ihned po zavolání telefonem a dojezdu na místo závady.

300x250-3-1474093619.jpg
Jak si poradit
1 (20%)1